2007/05/25

خوش امد گویی

بازدید کننده گرامی نظر به اینکه در کشور عزیزمان ایران شاهد سانسور روز افزون اطلاعات هستیم و محدودیتهای زیاد برای دسترسی به اخبار و حوادث پیرامون مسایل سیاسی و اجتماعی وجود دارد
بنابرین بر همه ما واجب است که در راه اطلاع رسانی و اگاهی هموطنان تمام سعی و تلاشمان را بکار گیریم و نظرییات و دیدگاههای خود را با احترام به نظرییات دیگران با صراحت و شجاعت اظهار نماییم
از شما بازدیدکننده گرامی تقاضا دارم ضمن ثبت نام در بلاگ نظرییات خود را با سایر عزیزان در میان بگذارید و در ضمن از هر گونه اطلاع رسانی دریغ نفرمایید